Deltamilk.nl

Over DeltaMilk

In het midden van het land werken melkveehouders met een passie voor zuivel. Deze groep innovatieve veehouders hebben zich verenigd in de Zuivelcoöperatie DeltaMilk. Met hun vakmanschap en betrokkenheid werken zij aan een kwaliteitsproduct, waarmee ze als coöperatieve leveranciersvereniging zelfstandig initiatief durven te tonen op de zuivelmarkt. Niet afwachten, maar aanpakken!

 

DeltaMilk is een coöperatieve melkleveranciers vereniging die is opgericht in 2003 en in 2011 omgezet in de Zuivelcoöperatie DeltaMilk. DeltaMilk telt inmiddels zo’n 150 aangesloten melkveehouders. Door een duurzame zakelijke relatie met haar afnemers aan te gaan richt DeltaMilk zich op gezonde en gecontroleerde groei
DeltaMilk treedt op als intermediair en sluit melkleveringscontracten af voor haar leden voor de middellange termijn. DeltaMilk verzorgt voor haar leden de onderhandelingen en biedt zowel haar leden als afnemers administratieve ondersteuning. DeltaMilk heeft als doel om voor haar leden een eerlijke melkprijs te realiseren. DeltaMilk is continu op zoek naar mogelijkheden om leveringsrelaties te initiëren of te optimaliseren om zodoende het beste resultaat te bieden aan melkveehouders en melkverwerkers. Dat is nu en in de toekomst de meerwaarde voor onze leden.

 

Achtergrond
DeltaMilk komt voort uit de inkoopcombinatie voor boerderijbenodigdheden genaamd DeltaFeed. Enkele vooruitstrevende boeren hadden zich hierin verenigd en zagen de combinatie uitgroeien tot een dusdanig succes dat het idee ontstond om gezamenlijk melk te gaan vermarkten. In 2001 heeft dit geleid tot de eerste officiële initiatieven, waarmee het idee vorm werd gegeven. De zuivelmarkt werd nauwlettend in de gaten gehouden, zodat begin 2007 in kon worden gespeeld op de sterk veranderende markt die in snel tempo veranderde van een overschot- naar een vragende markt. Het actuele ledenbestand zorgde ervoor dat goed kon worden omgegaan met de ontwikkelingen die zich in razend tempo opvolgde. In korte tijd konden afzetcontracten ondertekend worden, waarmee de toen nog 70 leden hun melk konden afzetten. Daarnaast zijn in 2007 de voorbereidingen getroffen om ook op lange termijn, de melk van onze leden te vermarkten.

 

Laatste nieuws

Geen berichten gevonden.