Deltamilk.nl

Duurzaamheid – Missie

Missie

DeltaMilk wil een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld. Dat betekent bewust omgaan met mensen, middelen, producten en diensten, rekening houdend met de volgende generaties. Onderdeel hiervan is het tegengaan van klimaatverandering en de opwarming van de aarde.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is vanuit overtuiging en verantwoordelijkheid een blijvende kracht geworden binnen onze onderneming.
Stakeholders ā€“ van klanten en leveranciers tot consumenten ā€“ vragen ook steeds vaker om een duurzaamheidsbeleid. Het laat zien dat MVO geen obstakel is voor gezond financieel resultaat, maar juist een stimulans.

Wij laten ons leiden door de 3Pā€™s: People, Planet, Profit. People staat voor het respectvol omgaan met mensen, Planet voor het milieu en Profit voor een gezond financieel beleid.

Laatste nieuws

Geen berichten gevonden.