Deltamilk.nl

De Graafstroom

Zuivelfabriek De Graafstroom kan bogen op meer dan 100 jaar productie-ervaring. Reeds vanaf 1908 werd door melkveehouders uit Bleskensgraaf en omgeving ruim 1.000.000 liter melk geleverd aan NV Zuivelfabriek De Graafstroom, die werd verwerkt tot kaas en boter.

Na de omzetting in 1949 van zuivelfabriek naar coöperatie werd De Graafstroom in 1984 overgenomen door Melkunie. Net voor de fusie met DMV Campina in 1990 werd de bouw van een nieuwe kaasfabriek opgestart. Deze was in het fusiejaar gereed en kon op dat moment 160.000.000 liter melk verwerken tot kaas.

Als gevolg van de fusie tussen Friesland Foods en Campina in 2009 moest de productielocatie in Bleskensgraaf worden verkocht. De coöperatie DeltaMilk was zeer geïnteresseerd en ontving in december 2009 groen licht van de Europese Commissie, waarmee de overname een feit was. In januari 2010 werd besloten om weer terug te gaan naar de “roots” en werd de nieuwe werknaan: “De Graafstroom, kaas uit het hart” een feit.
Inmiddels is de capaciteit verder opgevoerd en wordt ruim 380.000.000 liter melk verwerkt tot ca. 38.000 ton natuurgerijpte ronde en rechthoekige Goudse kazen.

De naam “De Graafstroom” is nauw verbonden met de regio: de kaasfabriek staat namelijk aan het gegraven kanaal “De Graafstroom” in Bleskensgraaf en dit dorp hoort tot de Gemeente “Molenlanden”. Het kanaal stroomt door de Alblasserwaard en gaat tussen Bleskensgraaf en Oud Alblas over in de “Alblas”en stroomt uiteindelijk bij Alblasserdam de “Noord” in.

ZUIVELFABRIEK DE GRAAFSTROOM
Dorpsstraat 18
2971 AD Bleskensgraaf
T +31 (0)184 430050
F +31 (0)184 691718

info@degraafstroom.com

Laatste nieuws

Geen berichten gevonden.